Elektryczny ciągnik szynowy A314

Na sprawdzonej konstrukcji podwozia lokomotywy spalinowej typoszeregu 710 (poprzednie oznaczenie T334 produkcji ČKD Lokomotivka n.p. Praha) powstał całkowicie nowy pojazd, dla którego zaprojektowano i wykonano pozostałe części, jako nowa zabudowa. Ciągnik jest wyposażony w mechanizm zderzakowy i sprzęgający z możliwością dodatkowego uzupełnienia o pneumatycznie sterowany sprzęg automatyczny, eliminując w ten sposób konieczność wchodzenia przez pracownika między pojazd a wagon przy czynnościach łączenia składu.

Ciągnik wykorzystuje zasadę elektro-mechanicznego przeniesienia mocy, której źródłem  jest zestaw ołowiowych akumu-latorów  o napięciu nominalnym 560 V i pojemności 775 Ah. Układ na wyjściu z akumulatorów zabezpieczony jest odłącz-nikiem stałoprądowym oraz bezpiecznikami zabezpieczającymi przed zwarciem lub przeciążeniem. Podczas pracy ciągnika następuje proces rozładowywania zestawu akumulatorów, który w sposób ciągły jest monitorowany. Obsługa w każdej chwili może odczytać na odpowiednim wskaźniku stan naładowania zestawu akumulatorowego. Ładowanie lciągnika odbywa się w przygotowanych do tego celu punktach, do których pojazd zjeżdża. Ładowanie odbywa się na zasadzie ładowania wysoką częstotliwością za pomocą ładowarki do sieci 3x380V wyposażonej w giętki kabel elektryczny z wtyczką 125A. Szafa prądowa na stanowisku ładowania wyposażona będzie w odpowiednie gniazdo wtykowe (również  3x380V). Po zakończeniu ładowania, kabel zasilający winien być zwinięty i włożony do przeznaczonej na ten cel szafki, która musi być dokładnie zamknięta. Niedomknięcie drzwiczek szafki spowoduje brak aktywności funkcji falownika. Uzupełnianie  ubytków wody zdemineralizowanej w akumulatorach odbywa się półautomatycznie dzięki zastosowanemu systemowi AQUAMATIC wraz z mobilnym zasobnikiem wody ze złączką szybkosprzęgąjącą oraz pompką elektryczną.
Sieć pokładowa  zasilana jest z akumulatora 24 V, który nieprzerwanie doładowywany jest wg potrzeb przez przekształtnik prądowy z akumulatora trakcyjnego.

Wszystkie prawa zastrzezone ALDA. Projekt i wykonanie Intersid. Arrow Line-DA Polska Sp. z o.o. ul. Komorowicka 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice .