Piroliza


Spółka Arrow line, a.s. od roku 2001 zajmuje się rozwojem stosowanym w dziedzinie przeróbki masy drzewnej, osadów z oczyszczalni i odpadu drzewnego w procesie pirolizy. W tym celu został założony ENVICRACK - klaster firm badawczych, technologicznych i realizacyjnych wspólnie z przyszłymi użytkownikami.

likwidowanie niebezpiecznych odpadów przy użyciu pirolizy

W trakcie dotychczasowego rozwoju była akcentowana likwidacja niebezpiecznych odpadów w procesie pirolizy i późniejsze wykorzystanie gazów pirolizowych do ogrzewania mediów. Czyszczenie gazów dla potrzeb wykorzystania w turbinach spalających albo silnikach tłokowych było rozwiązywane tylko marginesowo w warunkach laboratoryjnych.

wykorzystanie zużytych opon

W roku 2003 odbyły się eksperymenty laboratoryjne z pirolizową przeróbką zużytych opon. Wynikiem eksperymentów było powstanie gazu pirolizowego i oleju, który swym składem przypominał surową ropę naftową (olej gazowy) powstającą przy fakcyjnej destylacji ropy. Włókna korodowe (druty) opon oddzielały się i tworzyły stały składnik wspólnie z koksem pirolizowym.

program MPO FI - IM/037 "Produkcja węgla aktywnego sposobem pirolizowym"

W roku 2004 spółka prowadzi prace rozwojowe, projektowe i konstrukcyjne dla firmy Agro-eko, spol. s r.o. w ramach programu MPO FI - IM/037 "Produkcja węgla aktywnego sposobem pirolizowym". Aktualnie jest zakończony pierwszy rok rozwoju i jego wyniki zostały już obronione z pozytywną oceną w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Została zrealizowana doświadczalna komora pirolizowa z przenośnikiem ślimakowym oraz palnik resztkowego gazu.

próby pilotowego generatora gazu

W trakcie 1. półrocza roku 2005 odbyły się próby pilotowego generatora gazu, który w połączeniu z komorą pirolizową będzie wykonywał atomizację długich łańcuchów C-H.

sprawdzenie projektu ENVICRACK

W trakcie 2. półrocza 2005 r. odbyły się próby ze spalaniem gazu w jednostce skojarzonej. Ten nasz wstępny projekt nazwany ENVICRACK został eksperymentalnie sprawdzony.

realizacja jedbostki pirolitycznej PYROTRONIC

W spółpracy z VŠB-TU Ostrava (Politechnika Górnicza w Ostrawie) została zrealizowa przez Arrow line jednostka laboratoryjna pod nazwą PYROTRONIC. Dokonano szereg badań i pomiarów z różnymi rodzajami opałów – biomasą, tworzywami sztucznymi, oponami i innymi kłopotliwymi odpadami. Poprzez wybudowanie tego układu technologicznego sprawdzili nasi konstruktorzy właściwy kierunek postępowań i pozwoli im to na optymalne rozwiązania konstrukcji większej i wydajniejszej jednostki.

PYROMATIC

2009 r. Kontynuują prace montażowe i rozruch próbny aplikacji w skali przemysłowego użytkowania procesu pirolizy nazwanej PYROMATIC, która jest wybudowana w Ostrawie – Witkowicach.

Wszystkie prawa zastrzezone ALDA. Projekt i wykonanie Intersid. Arrow Line-DA Polska Sp. z o.o. ul. Komorowicka 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice .