Hamulco-wypychak HW1E

Urządzenie HW1E jest przeznaczone do pracy na wywrotnicach wagonów. Zadaniem urządzenia jest przechwycenie wepchniętego pełnego wagonu (warunek: stała, powtarzalna prędkość wpychanego wagonu, którą zapewnia zamontowanie przed wywrotem linowego urządzenia przetokowego) jego wyhamowanie, odpowiednie wypozycjonowanie a po zakończeniu operacji wywrotu dynamiczne wypchnięcie opróżnionego wagonu.

Dzięki zamontowaniu urządzenia HW1E, przechwycenie wpychanego wagonu przez przeciągarkę, wypozycjo-nowanie, opróżnienie i wypchnięcie pustego wagonu może być w pełni zautomatyzowane, co spowoduje ułatwienie i usprawnienie całego procesu.

       Podstawowymi częściami urządzenia są: wózek jezdny, aktuator elektryczny z tłokiem, wewnętrzny tor jezdny, krzywki (kulisy) oraz systemem sterowania umieszczony w szafie rozdzielczej.
Wagon po wjechaniu na wywrotnicę zostaje przechwycony przez wózek HW1E za pośrednictwem wysuwanych przednich rolek oraz tylnych ramion z rol-kami i wyhamowany. Następnie za pomocą układu wózek jezdny – aktuator zostaje wypozycjonowany a po doko-naniu operacji opróżnienia i powrotu wywrotnicy do pozycji wyjściowej następuje dynamiczne wypchnięcie wagonu w kierunku górki rozrządowej. Zadaniem sytemu krzywek jest złożenie wysuwnych rolek i uwolnienie wagonu opuszczającego wywrotnicę.

        Zasadniczym elementem całego układu jest aktuator. Jest to urządzenie elektromechaniczne, którego zasada działania polega na zamianie ruchu obrotowego silnika elektrycznego na liniowy siłownika. Realizuje on wysuw siłownika przemieszczającego wózek jezdny za pomocą silnika elektrycznego i specjalnie dobranego, zamkniętego układu kulowo-śrubowego. Skok siłownika wynosi ok. 1500 mm.
Prędkość nadjeżdżającego wagonu mierzona jest za pomocą systemu czujników kolejowych, które po obliczeniu prędkości przekazują informacje do sytemu sterowania i odpowiednio zadają parametry urządzeniu HW1E, które przechwytuje wagon.

      Zastosowana przetwornica częstotliwości umożliwia wybór różnych trybów pracy i w połączeniu z silnikiem elektrycznym zapewnia nadanie odpowiedniego przyśpieszenia wózkowi wypychającemu opróżniony wagon. Podczas hamowania działa hamulec elektrodynamiczny HED, który odzyskaną energię kinetyczną przetwarza w energie cieplną. 

         Pozycja wózka przez cały czas pracy monitorowana jest za pomocą enkodera i informacja ta przekazywana jest do nadrzędnego systemu sterującego. Nadrzędny system sterujący ściśle współpracuje z systemem sterowania wywrotnicy i urządzeniami pracującymi przed lub za wywrotem.

Wszystkie prawa zastrzezone ALDA. Projekt i wykonanie Intersid. Arrow Line-DA Polska Sp. z o.o. ul. Komorowicka 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice .